امروز تعداد کثیری از دختران سرزمینم خرس بدست وارد منزل شده و وقتی ازشون میپرسن این خرس مال کیه؟؟؟
قطعا مال فاطی دوستشونه که بهشون امانت داده واسشون نگه داره

کادوی پسرای سرزمینمم یادگاریه داش ممده emoji)