کورش قربانی رتبه ۹ کنکور هنر ۱۳۹۶.
مدرس نکات جدید درس خلاقیت موسیقی.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید
Www.glassacademy.ir