‏بابام یه عسل خریده که انقدر سفته فکنم زنبوره یبوست داشته😂😂😂