‏تو ایران هدفات یا باید انقدر کوچیک باشن که بتونی راحت بهشون برسی یا باید بابات پولدار باشه, در غیر اینصورت خودتو پاره هم بکنی به هدفات نمیرسی