تو جهنم وقتی خدا عذاب های الهی رو نازل میکنه....
ایرانی ها یه گوشه لم میدن میگن:


عهههههه این!!!!یادش بخیر! 😂