🔸مصرف بیش از حد غذاهای شیرین باعث تولید قارچ و بوی بد واژن مى شود.
مواد غذایی با بوهای تند مانند پیاز و قهوه هم می‌توانند باعث تغییر بوی عرق و ترشحات بدن شوند. کرفس، هندوانه و سیب در کاهش بوی واژن اثرات مثبتی دارند. نوشیدن مقادیر زیاد آب و پرآب نگه داشتن بدن هم می‌تواند مانع از رشد باکتری‌های واژنی شود. ضمن اینکه عرق را هم رقیق‌تر و کم‌بوتر می‌کند. در نتیجه ترشحات واژنی هم بوی کمتری تولید خواهند کرد.