دیروز ‏تو تلگرام واسه یه خانوم جذاب یه شعر عاشقونه فرستادم،


دیدم جواب داد الاغ من بهروزم این عکس ننمه واسه روز مادر گذاشتم!!!😑😂