کیانوش اخباری_ خلاقیت نمایشی ، مبانی سینما و تئاتر.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir