‏به رابطه ای که ازش بچه ندارید کادوی ولنتاین تعلق نمیگیره emoji)