کیانوش اخباری _ مبانی سینما و تئاتر ، خلاقیت نمایشی.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir