‏ارزش کادو ولنتاین به قیمتش نیست... به عشقیه که درونش نهفتس...!

(پاستیل خرسی را به عنوان کادوی ولنتاین به دوست دخترش میدهد)