برویم ای یار، ای یگانه‌ی من
دستِ مرا بگیر
سخنِ من نه از دردِ ایشان بود،
خود از دردی بود که ایشانند