‏اومدم به مامان بزرگم بگم کرونا اومده زیاد بیرون نره
که دیدم خمیر دندون رو ریخت روی مسواکش
بعد خمیر ریخت روی لبه ی سینک ظرفشویی اومد با مسواک بماله بهش که باز لیز خورد افتاد تو یه ظرف کثیف پر روغن
دید مسواکو نمیشه کرد تو ظرف کثیف
با نوک انگشتش برداشت زد روی مسواک
خلاصه هیچی نگفتم