امروز هیچی نبود که بابام‌ باهاش بهم گیر بده

اومد با اخم بهم گفت : خیللللللی
و رفت emoji