دلخوش نشسته‌ام
که شاید گذر کنی!
لعنت به شایدی که مهیا نمی‌شود...