‏کم کم تو گروههای فامیلی شایعه کنید احتمال ابتلا به کرونا با خونه تکونی افزایش پیدا می‌کنه

رسانه شمایید 😂😂