🔸با مالیدن پوست لیمو ترش، پرتقال یا پوست موز روی دندان‌هایتان، می‌توانید آنها را سفید کنید.

😬 ترکیب دی-لیمونین موجود در پوست برخی از میوه‌ها، به سفید شدن دندان‌ها کمک می‌کند. برلى استفاده از اين روش پوست میوه را به‌مدت ۲ دقیقه به‌آرامی روی دندان‌هایتان بمالید. سپس دهان‌تان را آب بکشید و دندان‌هایتان را مسواک بزنید.