آموزش درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر_؛ آکادمی شیشه‌ای.
یک جلسه رایگان از درس درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر آکادمی شیشه‌ای.
مدرس : نوید عموشیخی.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir