دوستم زنگ زده میگه فردا جشن بوجود اومدن اشکان (پسرش) هست، بهش گفتم اشکان که تولدش همین چند ماه پیش بود
گفت تولد نه بوجود اومدن!!!!
الان تازه دوزاریم افتاد منظورش چیه.
یعنی واقعاااااا ممنونیم که ما رو در جریان اون شبایی که داروخونه نرفتین هم قرار میدین