‏اولین شکست عشقیمو زمانی خوردم که بچه بودم هرچی پول داشتم میدادم بابام‌ برام نگه داره تا جمع شه

بعد یه سال رفتم گفتم بابا حالا پولامو بده گفت پول چی؟ یعنی تو این خونه تو غذا نمیخوری؟ همشو بردم دادم برنج ://