آموزش ترسیم فنی کنکور هنر آکادمی شیشه‌ای ‌
یک جلسه رایگان از درس ترسیم فنی کنکور هنر آکادمی شیشه‌ای.
مدرس : حمیدرضا مظاهری.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir