آموزش خلاقیت نمایشی کنکور هنر آکادمی شیشه‌ای.
یک جلسه رایگان از درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر آکادمی شیشه‌ای.
مدرس : کیانوش اخباری.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir