میگن ‏توی کره وقتی بچه به دنیا میاد یه چوب برمیدارن، اگه رفت تو باسنش که اسمشو میذارن کیم، اگه نرفت میذارن لی وا نی emoji))