‏همسایمون خیار و پنیر خریده که روش سم بزنه تا به عنوان تله برای موشهای خونشون استفاده کنه

بابام بهش گفته اون پنیر و خیار رو با یه تیکه بربری بده ممد هر چند تا موش خواستی زنده می‌گیره تحویلت میده😂