تو تمنایِ من
و یار من
و جان منی،
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی . . .