عاشق شدنو که همه بلدند!
هنر اینه که عاشق بمونی
در روزگاری که ملاک حقیقی بودن عشق،
گرون تر ولاکچری تر بودن هدیه هاست؛
زنده باد عشقای قدیمی
که همه ی اعتبارش
به اعتمادش بود