🔸برخی از عادت ها وجود دارند که ممکنه ناخواسته انجام بدید اما باعث ایجاد چین و چروک پوست خواهند شد.
⛔️خوابيدن روى شكم
وقتی روی شکم میخوابید، صورتتان روی بالش قرار می گيرد و سنگینی سر بر روی پوست صورت قرار می گيرد و احتمال ایجاد چین و چروک بر روی پوست هم افزایش پیدا می كند. پس اگر عادت داريد به این شکل بخوابید بهتره در مدل خوابیدن خودتون تجدید نظر کنید و سعی کنید روی پشت بخوابید!

🆔 👈 join 🌨❄️