‏من هنوز به امید اینکه یه پیرمرد پولدار یهو تو خیابون قلبش بگیره و من بهش قرصاشو بدم اونم منو به فرزندخوندگی قبول کنه و همه اموالش بهم بده دارم زندگی میکنم ://