تنهایی من
شکل فنجان چایی‌ام شده است
کوچک، غمگین، کم رنگ
اما همیشه داغ
اما همیشه تازه...