‏امروز یه خانمی اومد داروخونه یه اسپری از تو کیفش دراورد گفت این چیه؟
همکارم گفت اسپری تاخیریه
یهو رنگش پرید گفت تو کمد بچه ام پیدا کردم
من خواستم جمعش کنم گفتم خانم این استفاده زیادی داره مثلا منم قبلِ اپیلاسیون میزنم به پام
با حالت مستاصل گفت پسرمه خانم

روحش شاد🚶🏻‍♂🚬