‏یادمه تازه پیامک گرون شده بود یه بنده خدایی تو خوابگاه چایی دم میکرد، بعد زنگ میزد رو گوشی، تا برمیداشتیم میگفت "چایی" قطع میکرد

حساب کرده بود ارزونتر میفتاد🤣🤣
الان متخصص قلبه emoji