آقایون وقتی قصد خرید رنگ مو دارید به تاریخ انقضاش حتماً توجه کنید

الان رنگ موهای بابام بنفش شده 😂😐