🔸چگونه می توان پوست دست و پاها را روشن کرد؟

🍧کمی ماست را روی پوست دست و پاها بزنید و چند دقیقه ماساژ دهید. 10 تا 15 دقیقه بماند، سپس آن را با آب بشویید.
از این روش 1 یا 2 بار در روز استفاده کنید.

🌸🍧می تونید مقدار مساوی ماست و گلاب را باهم مخلوط کنید و دستها و پاهایتان را با آن ماساژ دهید تا کاملا جذب شود. اجازه دهید شب بماند و آن را با آب سرد در صبح روز بعد بشویید.