تجربه‌ی اولین‌ها
با توزیباست
مثلا
شروع همین
اولین ثانیه‌های هر صبح..