یه بار رفتم مشاور تغذیه واسه لاغری

رژیم ۲۰ ماهه داد که آخر هر ماه یه پیتزا جایزه داشت. همون هفته اول جایزه‌ها رو خوردم ۱۰ کیلو چاغ‌تر شدم ://