ولنتاین،روز زن،خرید عید،عیدی،مسافرت.والا که بابک زنجانی هم از پس این مخارج برنمیاد ما سگ کی باشیم