🔸روشن کردن پوست با استفاده از چای سبز به عنوان یک تونر

☕️چای سبز به طور موضعی بر روی پوست اثر ضد التهابی،روشن کنندگی و آبرسانی دارد و برای روشن شدن پوست به عنوان یک تونر عالی است👌
مى توانيد با استفاده از یک یا دو پیمانه چای سبز یک تونر تهیه کنید، به مدت 5 دقیقه اجازه دهید تا چاى سبز بجوشد و سپس صبر کنید تا به دمای اتاق برسد و کمی خنک شود، آن را روی پوستتان اعمال کنید، می توانید از یک تکه پنبه یا بطری اسپری استفاده کنید.