طرف تا حالا کلاش ندیده بعد پست میزاره جواب بی وفایی کلاش بی جوازه

کلاش بخوره تو کمرت الهی😐😂