تو تاکسی یجور 22 بهمن رو تحلیل کردم که راننده زد بغل گفت بیا تو بشین من لیاقتشو ندارم 😂