هربار می‌ خندی
خدا که اون بالای بالا نشسته
از خودش میپرسه:
بهشت اینجا بود
یا اونجا ...؟!