‏اون قدیما بود که عطسه میکردی ، یه عافیت باشه بهت میگفتن
الان وضع جوریه که عطسه کنی ، با چوب خاموشت میکنن 😂