دختر خالم دامپزشکی قبول شده
بابام میگه:خداروشکر بالاخره میتونه باباشو درمان کنه emoji