👱🏽‍♀️رازهای زیبایی و جوانی زنان دنیا
زنان آلمانی

🔸زنان آلمانی توجه بسیاری زیادی به حمام پا دارند. برخلاف زنان کانادایی که به زیبایی پاهای شان اهمیتی نمی دهند، زنان آلمانی توجه بسیاری به این موضوع دارند و هرشب سعی می کنند برای 20 دقیقه پاهایشان را در حمامی از آب ولرم و نمک و روغن های گیاهی قرار دهند. بعد پاها را با سنگ پا ماساژ می دهند و از یک کرم مرطوب کننده استفاده می کنند.