صبح بابام یه مقدار پول نقد داد بهم گفت ببر بانک سامان واریز کن، بانک سامان خیلی دور بود. رفتم بانک صادرات افتتاح حساب کردم پول رو ریختم توش بعد کارت به کارت کردم

مرز های گشادی چندین میلیون سال نوری جابجا شد emoji