برا بابا تو تلگرام یه گیف فرستادم، جواب داد

پسرم اینترنت منزل ضعیف است. لطفا خودت دانلودش کن و سپس برای من بفرست 😂