عطرِ آغوش تو
زیباترین انقلابی‌ست
که هر شب در میانِ جانم
عاشقانه کودتا می‌کند ...

‌‌