‏یبار دست یه نابینا رو گرفتم ببرمش اونور خیابون، دو دیقه گذشت گفت داداش نمیخوای حرکت کنی گفتم ۵دیقه دیگه صبر کن یه نابینای دیگه بیاد حرکت میکنیم

با عصاش افتاد دنبالم 😂