🔸سفید کردن دندان با پوست موز🔸

🍌مواد معدنی موجود در پوست موز مانند پتاسیم، منیزیم و منگنز توسط دندان ها جذب شده و سبب سفید شدن آنها می شود.
1️⃣ برشی از پوست موز را جدا کنید.
2️⃣ قسمت داخلی پوست موز را روی دندان ها بکشید که لایه ای سفید رنگ روی دندان ها را بپوشاند.
3️⃣ 10 دقیقه صبر كنيد، سپس با مسواک خشک، بصورت دورانی و بسیار آرام دندان های خود را به مدت یکی دو دقیقه مسواک بزنید.
4️⃣ سپس با استفاده از خیس کردن مسواک، دندان ها را از خمیر موز تمیز کنید.

با تکرار این کار روزی یک بار بعد از 2 هفته شاهد سفید شدن دندان هايتان خواهید بود.