شماهام وقتی میخواید یه وسیله ای رو تعمیر کنید باباتون میاد میگه : ریدی توش یا نه ؟