این کرونا انقدرا هم قوی نیست. این چینی‌ها چون شبیه هم هستن یه ویروس چند بار به یه نفر حمله می‌کنه و باعث مرگ میشه.